Suomeksi
Santsi - Måltids- och varubeställningssystem

Systemet

Santsi är ett webbaserat måltids- och varubeställningssystem och är en färdig helhet som möjliggör beställning av:
- Måltider för enskilda patienter, patientgrupper, personal och anhöriga
- Modersmjölk, ersättningar och näringstillskott
- Varor

Kopplingar till andra system

Patientinformation, dieturvalslistor osv. läses in automatiskt till Santsi. Även export av beställningar till personalsystem och näringscentralens produktionssystem sker helt automatiskt.

Santsi i praktiken

Santsi används bland annat på Uleåborgs universitetssjukhus och Vasa centralsjukhus. Ta kontakt till oss, så kan vi ordna ett presentationstillfälle hos er eller hos någon av våra referenskunder.

Webbaserad

Beställningsautomatik

Rapportering av beställningar

Automatiska utskrifter och överföringar

Färdiga kopplingar