På Svenska
SAI - Sairaalan Antibiootti- ja Infektioseurantajärjestelmä

Seuranta

SAI-järjestelmä on helposti käytettävä työkalu infektioihin liittyvän datan osastokohtaiseen rekisteröintiin, joka mahdollistaa pääsyn ajan tasalla oleviin tietoihin infektioista sekä antibioottitilastoista.

Reaaliaikaiseen seurantaan kuuluu

  • Infektioseuranta
  • Toimenpideseuranta
  • Levinneisyysseuranta
  • Antibioottien käytön seuranta

Hyöty

Hoitoon liittyvät infektiot ovat yksi suurimmista potilasturvaa uhkaavista tekijöistä. Hoitajat voivat SAI:n avulla havainnoida tartuntojen levinneisyyttä ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä.

Sisäänrakennetun raporttigeneraattorin avulla voidaan luoda yksityiskohtaisia raportteja, esimerkiksi tietyn mikrobityypin esiintyvyyden raportointi tietyllä osastolla. Toisaalta voidaan luoda laajoja yhteenvetoja, esimerkiksi kaikki antibioottikuurit tietyltä ajanjaksolta.

Toiminnallisuus

SAI on Windows-pohjainen järjestelmä. Suunnittelun pääpainona on pidetty tietojen syöttämisen helppous.

Ohjelma tarkistaa tietojen oikeellisuuden jo syöttövaiheessa ja yhdistelee dataa sairaalan muista järjestelmistä.

Järjestelmien linkityksen etuna on se, että jo olemassa olevia tietoja, esimerkiksi hoitojaksoja ja toimenpiteitä, ei tarvitse syöttää järjestelmään käsin.

"Sairaalanlaajuinen ATK-järjestelmä on välttämätön työväline saadaksemme oikean kuvan sairaalan infektiotilanteesta ja antibioottien käytöstä."
- Erik. hygieniahoitaja Nina Elomaa, Vaasan Sairaanhoitopiiri