Suomeksi
Parkki - Patientjournalslånesystem

Systemet

Parkki är ett webbaserat patientjournalslånesystem som håller reda på var journalerna och andra dokument finns. Man kan beställa journalen via Parkki och också se tex vilka journaler som för tillfället finns utlånade vid en viss avdelning.

Parkki i praktiken

Parkki används bland annat på Uleåborgs universitetssjukhus och Vasa centralsjukhus. Ta kontakt till oss, så kan vi ordna ett presentationstillfälle hos er eller hos någon av våra referenskunder.

Webbaserad

Lånelistor

Beställningar