Suomeksi
LogMonitor - System för uppsamling och uppföljning av logginformation

Systemet

LogMonitor är ett logguppföljningssystem som är specialiserat för patientadministrationen. Loggar hämtas från alla sjukhusets system som innehåller patient- eller personalinformation.

Till systemet går det för övrigt också att koppla personalens arbetstidsinformation och händelser från Windows AD -användarrättighetssystemet

Utnyttjandet av logginformationen

Det finns flera olika användingsområden för logginformationen som hämtas från flera olika system.

  • Upptäckande och förebyggande över missbruk av systemen
  • Övervakning och säkerställning över datasäkerheten
  • Upptäckandet av fel som slutanvändaren har haft
  • Uppföljandet av applikationer och tjänster (belastningskurva)

Egenskaper

LogMonitor ger användaren möjlighet att se gemensamma rapporter från flera olika system. Rapporterna byggs av olika sökkriterier som t.ex. personal-, patient- eller systemkriterier och dessa kan sedan sparas som pdf- eller excel-format.

Det finns en inbyggd avvikelseanalysator, som profilerar händelser och märker ut fall som kan tänkas vara kopplade till missbruk. Denna funktionalitet minskar märkbart tiden som används för att granska loggar.

Juridik

Finlands lag över elektronisk hantering av social- och hälsovårdens kunduppgifter kräver att loggarna hämtas från alla kundregister och skall innehålla loggar om patientuppgifters använding och deras utlämnande.

Lagen kräver också att informationen sparas på ett sådant sätt att dennas oföränderlighet kan verifieras.

LogMonitor uppfyller kraven genom att samla ihop logginformationen och spara den för framtiden.