Suomeksi
Exreport - Utökad Rapportering

Systemet

Exreport är ett webbaserat rapporteringssystem, med huvudfokus på sjukvårdens och städers rapporteringsbehov som t.ex. ekonomi-, patient och personaluppgifter.


Mer än bara tal

En enkel nerborrning från talen i raporten till händelsenivå möjliggör bland annat analysering av avvikelser.

Exreport stöder tvåvägskommunikation. Olika användare kan interaktivt kommentera sina mätare och mata in budgetvärden via webbgränssnittet.

Användaren kan också kontrollera läget via en typ av trafikljus-rapporter, där man lätt ser ifall siffrorna ligger i det röda, gula eller gröna området.

Webbgränssnittet visar också olika grafer som kan sedan kopieras till powerpoint presentationer eller andra dokument.

Kopplingar till andra system

Alla rapporter baserar sig på information som finns lagrat i Exreports databas. Databasen fylls på med information vid tidsbestämda hämtningar.

Det finns färdiga hämtningar som kan kopplas till bl.a. de vanligaste patient-, ekonomi- och personalsystemen.

Djup rapportering

Webbaserad

Delad källkod och datalagring

Färdiga kopplingar